فرصت های شغلی

فرصت همکاری با آیزا

خرسندیم که در زمینه راهبرد اهداف شرکت، با شما یک گفتگویی داشته باشیم!

جای شما تو مجموعه آیزا خالیه!

شما می توانید رزومه و نمونه کار های خود را از طریق ایمیل

Jobs@forsatgostar.com

برای ما ارسال کنید و ما پس از بررسی، با شما ارتباط خواهیم گرفت.