قیمت های مقرون به صرفه

به میزان بهره برداری پرداخت نمایید!

بسته های استارتاپی

بسته مناسب استارتاپ ها و کسب و کار های کوچک

بسته دمو

رایگان

یک هفته

بسته نقره ای

77.000 تومان

یک ماهه

بسته طلایی

177.000 تومان

یک ماهه

جزئیات بسته های استارتاپ
بسته دمو
بسته نقره ای
بسته طلایی
SSL- Checker​
3 درخواست زیردامنه
3 درخواست زیردامنه
6 درخواست زیردامنه
UPTIME MONITORING
2 درخواست از 1 استان با بازه 5 دقیقه به ازای هر زیردامنه
2 درخواست از 2 استان با بازه 3 دقیقه به ازای هر زیردامنه
5 درخواست از 5 استان با بازه 2 دقیقه به ازای هر زیردامنه
Multi-location & Geo-specific Checks
3 درخواست از 1 استان به ازای هر زیردامنه
2 درخواست از 2 استان به ازای هر زیردامنه
5 درخواست از 5 استان به ازای هر زیردامنه
Heartbeat Monitoring
3 درخواست از 1 استان به ازای هر زیردامنه
2 درخواست از 2 استان به ازای هر زیردامنه
5 درخواست از 5 استان به ازای هر زیردامنه
TRACE ROUTE (RTT, PLR, JITTER)
3 درخواست از 1 استان به ازای هر زیردامنه
3 درخواست از 1 استان به ازای هر زیردامنه
6 درخواست از 5 استان به ازای هر زیردامنه
PING MONITORING
3 درخواست از 1 استان با بازه 5 دقیقه به ازای هر زیردامنه
3 درخواست از 1 استان با بازه 5 دقیقه به ازای هر زیردامنه
6 درخواست از 3 استان با بازه 2 دقیقه به ازای هر زیردامنه
MAIL SERVER MONITORING
یک سرور ایمیل با بازه زمانی 30 دقیقه
یک سرور ایمیل با بازه زمانی 30 دقیقه
یک سرور ایمیل با بازه زمانی 10 دقیقه
TCP/UDP Port Monitoring
یک IP
یک IP
WEB PERFORMANCE MONITORING (Lighthouse)
3 درخواست
3 درخواست
6 درخواست
IRAN-ACCESS MONITORING
3 درخواست از 1 کشور
DOMAIN EXPIRE MONITORING
3 درخواست
3 درخواست
6 درخواست
TLD Expiration MONITORING
1 دامنه
1 دامنه
5 دامنه
Screenshots & Error logs
DEMO
NOTIFICATION
Dashboard, Email:100, SMS:10
Dashboard, Email:200, SMS:20, Telegram
Dashboard, Email:500, SMS:50, Telegram, Bale, Slack
WEB SERVICE MONITORING (API)
TRANSACTION MONITOING
DEFACEMENT MONITORING
PEN TEST
ASM
HONEY POT
DNS Server Monitoring
Customizable Design
Metadata for Monitors and Incidents
Reporting & Analytics (Historical uptime & SLA)
Ayyza Special Services
Integrations
DDOS MITIGATION MONITORING
گارانتی بازگشت هزینه

ضمانت برگشت هزینه تا ۱۰ روز برای تمامی بسته های انتخابی

بسته های کسب و کار متوسط

بسته مناسب کسب و کار های متوسط (SME)

بسته های کسب و کار متوسط

بسته مناسب کسب و کار های متوسط (SME)

بسته برنزی

10 میلیون تومان

یک ماهه

بسته نقره ای

25 میلیون تومان

یک ماهه

بسته طلایی

50 میلیون تومان

یک ماهه

بسته برنزی

10 میلیون تومان

یک ماهه

بسته نقره ای

25 میلیون تومان

یک ماهه

بسته طلایی

50 میلیون تومان

یک ماهه

جزئیات بسته های SME
بسته برنزی
بسته نقره ای
بسته طلایی
SSL- Checker​
30 درخواست به ازای 1 زیردامنه
90 درخواست به ازای 1 زیردامنه
180 درخواست به ازای 1زیردامنه
UPTIME MONITORING
5 درخواست از 5 استان با بازه 1 دقیقه به ازای 5 زیردامنه
15 درخواست از 7 استان با بازه 1 دقیقه به ازای 10 زیردامنه
30 درخواست از 10 استان با بازه 1 دقیقه به ازای 15 زیردامنه
Multi-location & Geo-specific Checks
30 درخواست از 5 استان به ازای 3 زیردامنه
90 درخواست از 7 استان به ازای 5 زیردامنه
180 درخواست از 10 استان به ازای 15 زیردامنه
Heartbeat Monitoring
30 درخواست از 5 استان به ازای 3 زیردامنه
90 درخواست از 7 استان به ازای 5 زیردامنه
180 درخواست از 10 استان به ازای 15 زیردامنه
TRACE ROUTE (RTT, PLR, JITTER)
30 درخواست از 5 استان به ازای 3 زیردامنه
90 درخواست از 7 استان به ازای 5 زیردامنه
180 درخواست از 10 استان به ازای 15 زیردامنه
PING MONITORING
30 درخواست از 5 استان به ازای 3 زیردامنه
90 درخواست از 7 استان به ازای 5 زیردامنه
180 درخواست از 10 استان به ازای 15 زیردامنه
MAIL SERVER MONITORING
دو سرور ایمیل با بازه زمانی 5 دقیقه
سه سرور ایمیل با بازه زمانی 3 دقیقه
پنج سرور ایمیل با بازه زمانی 1 دقیقه
TCP/UDP Port Monitoring
سه IP
هفت IP
پانزده IP
WEB PERFORMANCE MONITORING (Lighthouse)
30 درخواست
90 درخواست
180 درخواست
IRAN-ACCESS MONITORING
3 دامنه از 3 سرور خارجی
5 دامنه از 7 سرور خارجی
10 دامنه از 15 سرور خارجی
DOMAIN EXPIRE MONITORING
30 درخواست
90 درخواست
180 درخواست
TLD Expiration MONITORING
30 درخواست/ دامنه
90 درخواست/ دامنه
180 درخواست/ دامنه
Screenshots & Error logs
NOTIFICATION
Dashboard, Email:1000, SMS:200, Telegram, Bale
Dashboard, Email:3000, SMS:500, Telegram, Bale
نامحدود
WEB SERVICE MONITORING (API)
TRANSACTION MONITOING
DEFACEMENT MONITORING
PEN TEST
1 درخواست در هر ماه به ازای 1 دامنه
1 درخواست در هر ماه به ازای 2 دامنه
1 درخواست در هر ماه به ازای 3 دامنه
ASM
HONEY POT
DNS Server Monitoring
Customizable Design
Metadata for Monitors and Incidents
Reporting & Analytics (Historical uptime & SLA)
Ayyza Special Services
Integrations
DDOS MITIGATION MONITORING
گارانتی بازگشت هزینه

به میزان بهره برداری پرداخت نمایید!

بسته سازمانی

بسته مناسب سازمان های بزرگ

جزئیات بسته سازمانی
بسته سازمانی
SSL- Checker​
نامحدود
UPTIME MONITORING
نامحدود
Multi-location & Geo-specific Checks
نامحدود
Heartbeat Monitoring
نامحدود
TRACE ROUTE (RTT, PLR, JITTER)
نامحدود
PING MONITORING
نامحدود
MAIL SERVER MONITORING
نامحدود
TCP/UDP Port Monitoring
نامحدود
WEB PERFORMANCE MONITORING (Lighthouse)
نامحدود
IRAN-ACCESS MONITORING
نامحدود
DOMAIN EXPIRE MONITORING
نامحدود
TLD Expiration MONITORING
نامحدود
Screenshots & Error logs
NOTIFICATION
نامحدود
WEB SERVICE MONITORING (API)
TRANSACTION MONITOING
DEFACEMENT MONITORING
PEN TEST
ASM
HONEY POT
DNS Server Monitoring
Customizable Design
Metadata for Monitors and Incidents
Reporting & Analytics (Historical uptime & SLA)
Ayyza Special Services
Integrations
DDOS MITIGATION MONITORING